RPG w sieci

WPŁYW

Opisowość tego rodzaju RPG zmusza do szukania najbardziej precyzyjnych, trafnych sformułowań by Gracz po drugiej stronie monitora mógł odpowiednio zobrazować sobie opisywaną sytuację. Nie jest to najprostsze i z pewnością prowadzi do rozwoju zarówno wyobraźni, jak i poszerzania naszego własnego słownika językowego. Każde RPG wspomaga abstrakcyjne i logiczne myślenie, gdy trzeba rozwiązywać problemy nie spotykanie w tzw. „realnym świecie.”

PBCH i PBF-y prowadzą w dużym stopniu do aktywizowania osób zamkniętych w sobie, nieśmiałych, które mają problem ze znalezieniem swojego miejsca w społeczeństwie i sfery, w której mogłyby działać – „erpegi” są do tego idealnym miejscem, gdzie praktycznie każdy ma możliwość twórczego zrealizowania się, pisząc scenariusze sesji, opowiadania na ich podstawie czy tworząc opisy krain nowych światów.

RPG-owcy tworzą nieformalne, czasem mocno zhierarchizowane społeczności o specyficznym klimacie, w których każdy ma odrębną funkcję dostosowaną do jego umiejętności. Najczęściej nazwy tych grup zaczynają się od słów zaczerpniętych ze średniowiecznych stowarzyszeń, typu: „zakon”, „bractwo”, „klan” etc. Grupy te powołują do życia swoje strony internetowe i zamieszczają tam artykuły członków o szeroko pojętej fantastyce, niekiedy wydając je także w formie tradycyjnych gazetek czy czasopism.

Oprócz tego zorganizowane społeczności zainteresowanych tym tematów osób często zjawiają się licznie na wszelkiego rodzaju konwentach, organizując także własne zloty i zjazdy, na których zgłębiają i rozpowszechniają RPG (przykładowo: duża ilość RPG-owców w wiosce rycerskiej na rocznicy miasta Maszewa w województwie zachodniopomorskim).

Od RPG można się jednak mocno uzależnić – nałogowcy potrafią na czacie spędzać od kilku do kilkunastu godzin dziennie, a później, po odejściu od komputera, szkicować kolejne plany scenariuszy do sesji, opisów itd. Ludzie, którzy większość swojego czasu spędzają w sieci, mają problem później z „dogadaniem się” ze swoimi „rzeczywistymi” znajomymi, grając kosztem własnego życia prywatnego i doprowadzając do osłabiania więzi.

MOŻLIWOŚCI

W odróżnieniu od RPG face-to-face, PBEM-y, PBCH i PBF-y oferują szansę rozgrywki z wieloma Grami z praktycznie każdego zakątku Polski (i nie tylko) w jednym czasie – mogą rozwijać siebie, poszerzać horyzonty i odkrywać nowe sfery życia. RPG to bardzo ciekawy i dość niekonwencjonalny sposób spędzania czasu, a dzięki przynależności do jakiegokolwiek klanu, można zorganizować zgraną „ekipę” LARPa.