O Klanie

Klan Fizycznie

Klan Wilcze Stada & Dzieci Nocy jest organizacją zajmującą się szeroko pojętą fantastyką. Naszym głównym celem jest dobra zabawa, skierowana głównie ku wolnemu odgrywaniu na czacie "Fantasy". Towarzyszą temu również sesje (system zależny od Mistrza Gry), sesje PBF (Play by Forum), a także reprezentowanie WSDN na konwentach. Głównym założeniem jest gra, więc zrzeszamy wszystkich, którzy chcieli by pograć na ramach klanu.

Klan założył niejaki WolFi dobre 10 lat temu. Przez ten czas nasza grupa przechodziła wiele rozpadów, przenosin, zmian forum, strony. Przez nasze szeregi przechodziło wielu śwetnych graczy i mistrzów gry. Zmianała się wewnętrzna struktura i organizacja. Od odejścia WolFiego, naszym przywódcą jest Karol_Hellruner.

Nazwa Wilcze Stad i Dzieci Nocy pochodzi od połączenia dwóch klanów. Wilcze Stada (z przywódcą WolFim) oraz Dzieci Nocy (z przywódczynią Vrisziką).

Gra na czacie "Fantasy" (Tzw. Wolne Odgrywanie) odbywa się w świecie znanym jako Lessdrafe. Przez te wszystkie lata zachodziły na nim zmiany geograficzne i polityczne, co sprawia, że to miejsce nigdy nie jest stałe i co jakiś czas pojawiają się na nim większe lub mniejsze zmiany. Sesje mogą odbywać się na różnych światach – zależnie od preferencji graczy i mistrzów gry.

Klan Fabularnie

Czym jest Klan w świecie Lessdrafe? Wilcze Stada i Dzieci Nocy jest organizacją zrzeszającą poszukiwaczy przygód, otaczającą ich matczynymi skrzydłami. Swoją siedzibę ma w Twierdzy Wilczych Stad i Dzieci Nocy, która jest swoistą przystanią dla członków klanu, a także tych, którzy chcieli się na terenie tego miejsca osiedlić. WSDN oficjalnie nie popiera żadnego z królestw Narii (Kontynent, na którym się znajduje), jednak nie widać też zadatków na stworzenie przez organizacje autonomicznej frakcji.

Przywódcą klanu jest Karol Hellruner – barbarzyńca. Wewnątrz grupy panuje podział hierarchiczny - starsi członkowie są tymi ważniejszymi, młodsi mniej ważnymi.

Stowarzyszenie często przyjmuje zadania (za odpowiednią opłatą), dzięki którym pozwala sobie na utrzymanie twierdzy i bogacenie się w coraz to większe dobra materialne. Wpływ na finanse ma również handel, prowadzenie działalności gospodarczej – karczma, rzemieślnicy.